Community

Paño Fruits rep una subvenció per ampliació i millores de les instal·lacions i per millores en l'elaboració i envasat

El "Projecte d'ampliació i millores a les instal·lacions de Paño Fruits i millores de la indústria ecològica d'elaboració i envasat de fruits secs i altres” de l'empresa Paño Fruits, SL, al municipi de Alcover, ha rebut un ajut per un import de 180.265,83 € (cofinançat el 57% DARP i el 43% FEADER).

PAÑO FRUIT SL rebrà un ajut en el marc del programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

PAÑO FRUIT SL rebrà un ajut en el marc del programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 Operació 19.2 Leader, dedicat al desenvolupament local i millores tecnològiques en l'industria ecològica.

Paño Fruits rep una subvenció per a millores en l'elaboració i envasat

El "Projecte d'implantació i millores de la indústria ecològica d'elaboració i envasat de fruits secs i altres” de l'empresa Paño Fruits al municipi d'Alcover, ha rebut un ajut per un import de 169.400,00€ (cofinançat el 57% DARP i el 43% FEADER).

Aquest projecte ha permès adequar la nau industrial a les necessitats productives actuals i futures, i disposar d'instal·lacions compatibles en el sector agroalimentari ecològic i adequades a les certificacions agroalimentàries actuals.

Aquest expedient ha estat tramitat d'acord a la Resolució ARP/2187/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02) (ref. BDNS 362360) Ordre ARP/195/2017, de 21 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02).