Projecte Social

Al costat de la Fundació Vicente Ferrer, hem ajudat a diferents projectes benèfics. Res ens pot fer més il·lusió! Creiem que el comerç just del segle XXI ha de ser transparent al 100%, el consumidor ha de poder cridar i preguntar si això és real, no val amb penjar una foto o dir que ho fas.

PROJECTE A L'ÍNDIA: CONSTRUCCIÓ CENTRE EDUCATIU

CERTUS-BIO-FAIR EN ÍNDIA
Paño Fruits ven sucre ecològic de Comerç Just de l'Índia donis de fa molts anys. Amb el nostre projecte en aquest país volem retornar diners a origen per a contribuir a la seva millora i desenvolupament eco-social millorant les condicions dels seus habitants. Per a aquesta labor comptem amb l'ajuda de la Fundació Vicente Ferrer, amb 50 anys d'experiència al país i amb el seu mètode

PROJECTE: CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE EDUCATIU RESIDENCIAL PER A MENORS AMB PARÀLISI CEREBRAL
Amb aquest projecte es procedirà a la construcció d'un centre educatiu residencial per a menors amb paràlisi cerebral amb capacitat per a 40 nens i 40 nenes en l'àrea de Dornala, districte de Prakasam. Amb aquest centre s'espera que nens amb paràlisi cerebral lleu i moderada adquireixin habilitats que els permetin cert grau d'autonomia i alguns fins i tot estiguin en condicions de seguir l'educació acadèmica regular.

CENTRE MULTIFUNCIONAL PER A MENORS AMB DISCAPACITAT: DORNALA
Inclou dues escoles especialitzades (discapacitat intel·lectual i paràlisi cerebral) i una escola inclusiva de primària, totes amb els seus respectius dormitoris. Estructures de suport: cantina, auditori obert i àrea de jocs a l'aire lliure. Funcionament en règim residencial, amb prestació de serveis de rehabilitació i suport terapèutic. Personal docent qualificat i amb experiència; mitjana d'1 docent per a cada 15 estudiants. Personal de suport amb formació específica; 1 cuidadora per a cada 20/25 menors. Edificis, espais i instal·lacions dissenyats per a atendre les necessitats específiques de les persones usuàries. Utilització d'energies renovables al campus; entorn amable, amb abundant vegetació autòctona. L'execució del projecte es divideix en tres fases, la primera (discapacitat Intel·lectual) ja està conclosa e es van iniciar les obres de la segona etapa, instal·lacions per a paràlisi cerebral. La tercera i última serà l'escola inclusiva. El cicle de vida de cada etapa: 26 mesos.

LOTS INVOLUCRATS
Si vostè ha adquirit algun d'aquests lots(veure a baix), ha participat en aquest projecte, així que des de Paño Fruits i sobretot de part de les famílies de l'àrea de Dornala li donem les gràcies de cor! Lots:3682, 3654, 3682, 3683, 2555, 2554, 3741, 3765, 3766, 3800, 3801, 3854, 3844, 3856, 3857, 3860, 3861.

CONEIX EL PROJECTE
Fundació Vicente Ferrer Adreça: C/ París, 71 3º-08029 Barcelona. www.fundacionvicenteferrer.org

PROJECTE A L'ÍNDIA: HABITATGES 2019

CERTUS-BIO-FAIR EN ÍNDIA
Paño Fruits ven sucre ecològic de Comerç Just de l'Índia donis de fa molts anys. Amb el nostre projecte en aquest país volem retornar diners a origen per a contribuir a la seva millora i desenvolupament eco-social millorant les condicions dels seus habitants. Per a aquesta labor comptem amb l'ajuda de la Fundació Vicente Ferrer, amb 50 anys d'experiència al país.

L'HABITATGE EN ANDHRA PRADESH Y TELANGANA:
Disposar d'un habitatge sòlid, en condicions d'higiene i seguretat és un requisit imprescindible per a aconseguir la integració social de les famílies en la comunitat.
Les edificacions de la Fundació Vicente Ferrer, encaixen harmònicament amb l'entorn gràcies a l'ús de materials locals. El seu disseny, dimensions i funcionalitats s'adeqüen als usos i costums de la regió.
Són cases senzilles de 45m2, amb dues sales interiors, neteja personal i un espai exterior cobert per un porxo.
Amb l'objectiu d'empoderar a les dones, els nous habitatges s'escripturen al seu nom, d'aquesta manera obtenen una propietat i un bé per al futur de les seves filles i fills.

PROJECTE 2019: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES
Amb aquest projecte es procedirà a la construcció de 15 habitatges per a 15 famílies al poble de Chinnannavaripalli. Amb aquests habitatges es pretén millorar la vida d'aquestes famílies i indirectament de tot el poblat i població de la zona.
Per a poder accedir a aquests habitatges, la Fundació Vicente Ferrer demana uns requisits com: escolaritzar als fills, compromís de no llogar ni hipotecar, participar en els programes de desenvolupament de la comunitat, registrar la propietat al nom de la dona, entre altres. Tots dirigits a millorar la vida en la zona i de les famílies. Aquests requisits compleixen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per l'ONU.

LOTS INVOLUCRATS
Si vostè ha adquirit algun d'aquests lots(veure a baix) corresponents a l'envasament de 1kg o qualsevol lot del nostre producte en sacs, ha participat en aquest projecte, així que des de Paño Fruits i sobretot de part de les famílies del llogaret Chinnannavaripalli li donem les gràcies de cor!
Lots: 2797FT, 2837FT, 2853FT, 2884FT, 2938FT, 3000FT, 3020FT, 3031FT, 3032FT, 3081FT, 3082FT, 3085FT, 3090FT, 3091FT, 3115FT y 3116FT.

CONEIX EL PROJECTE
Fundació Vicente Ferrer Adreça: C/ París, 71 3º-08029 Barcelona. www.fundacionvicenteferrer.org

PROJECTE A L'ÍNDIA: 2018

CERTUS-BIO-FAIR EN ÍNDIA
Paño Fruits ven sucre ecològic de Comerç Just de l'Índia donis de fa molts anys. Amb el nostre projecte en aquest país volem retornar diners a origen per a contribuir a la seva millora i desenvolupament eco-social millorant les condicions dels seus habitants. Per a aquesta labor comptem amb l'ajuda de la Fundació Vicente Ferrer, amb 50 anys d'experiència al país i amb el seu mètode

PROJECTE 2018: CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUES
Amb aquest projecte es procedirà a la construcció d'un embassament amb capacitat per a 91.520 metres cúbics d'aigua al poble de Buchaiahgaripalli. Amb aquest embassament es millorarà la disponibilitat de recursos hídrics per a cobrir les necessitats agrícoles i ramaderes dels habitants de la zona. Beneficiant un total de 2.509 persones.

Millores en els cultius i ramaderia
La majoria dels habitants de l'estat de Andhra Pradesh (on se situa el llogaret del projecte) només coneixen l'agricultura com a mitjà de subsistència. Aquesta situació és molt problemàtica si s'ajunta que a l'Índia les precipitacions, unit amb la insuficiència de les infraestructures destinades a la gestió de l'aigua provoquen que no es poden conrear gran part de les terres.
És per això que la Fundació Vicente Ferrer en aquest projecte construirà un embassament que alimentarà a 35 pous de superfície que permetrà tenir accés a l'aigua per a poder conrear, factor d'efecte directe en l'econòmica de totes les famílies del llogaret i voltants.
Aquesta millora influirà directament en la vida dels habitants de la zona, augmentant la seva qualitat de vida i d'altra banda, millorarà l'entorn ecològic augmentant la biodiversitat de la zona.

LOTS INVOLUCRATS
Si vostè ha adquirit algun d'aquests lots(veure a baix) corresponents a l'envasament de 1kg o qualsevol lot del nostre producte en sacs, ha participat en aquest projecte, així que des de Paño Fruits i sobretot de part de les famílies del llogaret Buchaiahgaripalli li donem les gràcies de cor!
Lots: 2577FT, 2578FT, 2580FT, 2581FT, 2587FT, 2588FT, 2635FT, 2639FT, 2641FT, 2651FT, 2666FT, 2696FT, 2697FT, 2730FT, 2755FT, 2758FT y 2794FT.

CONEIX EL PROJECTE
Fundació Vicente Ferrer Adreça: C/ París, 71 3º-08029 Barcelona. www.fundacionvicenteferrer.org

PROJECTE A L'ÍNDIA:

CERTUS-BIO-FAIR EN ÍNDIA
Paño Fruits ven sucre ecològic de Comerç Just de l'Índia donis de fa molts anys. Amb el nostre projecte en aquest país volem retornar diners a origen per a contribuir a la seva millora i desenvolupament eco-social millorant les condicions dels seus habitants. Per a aquesta labor comptem amb l'ajuda de la Fundació Vicente Ferrer, amb 50 anys d'experiència al país i amb el seu mètode

PROJECTE D'ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES EN ANDHRA PRADESH
Amb aquest projecte es busca millorar la situació socioeconòmica de famílies agrícoles del llogaret de Kutagulla, àrea de Kadiri mitjançant activitats agrícoles i ramaderes que els permetin generar ingressos. Amb aquest projecte s'espera un impacte en el total de les 3.850 famílies de la zona.

Activitats ramaderes
En aquesta part del projecte es facilitarà bestiar lleter, al costat de formació i mitjans per a la seva cura a 14 dones del llogaret de Kutagulla. La producció de llet d'aquesta mena de bestiar permet incrementar els ingressos de les dones, atorgant-los així un paper més rellevant en la seva contribució a l'economia familiar, així com una independència econòmica.

Activitats agrícoles
En aquesta part del projecte es procedirà a la instal·lació de sistemes d'irrigació per degoteig, que beneficiaran a famílies de pagesos dedicades a l'horticultura del llogaret de Kutagulla. La irrigació per degoteig els permetrà estalviar aigua, incrementar producció i una continuïtat en el cultiu.

LOTS INVOLUCRATS
Si vostè ha adquirit algun d'aquests lots(veure a baix), ha participat en aquest projecte, així que des de Drap Fruits i sobretot de part de les famílies del llogaret Kutagulla (Kadiri) li donem les gràcies de cor!
Lots: 2346FT, 2358FT, 2436FT, 2476FT, 2509FT, 2534FT y 2514FT

CONEIX EL PROJECTE
Fundació Vicente Ferrer Adreça: C/ París, 71 3º-08029 Barcelona. www.fundacionvicenteferrer.org

PROJECTE EN BRASIL: "NOSSO LAR DE SERTAOZINHO"

CERTUS-BIO-FAIR EN BRASIL
Paño Fruits ven sucre ecològic de Comerç Just al Brasil donis de fa molts anys. Amb el nostre projecte en aquest país volem retornar diners a origen per a contribuir a la seva millora i desenvolupament eco-social millorant les condicions dels seus habitants.

"ABRIGO NOSSO LAR DE SERTÃOZINHO"
Abrigo Nosso Lar eés un orfenat fundat en el 1991, aquesta casa d'acolliment situat en Sertãozinho, dona servei a tota aquesta zona i al districte Cruz das Posses així com a altres municipis pròxims com Barrinha. Actualment s'allotgen 19 nenes, augmentant la capacitat fins a 25. L'objectiu i missió d'aquest projecte és donar una llar a nenes i adolescents víctimes de maltractaments, violència física, sexual, psicològica o altres tipus d'abusos. En aquesta llar, s'ofereix un espai recreatiu agradable per a les nenes i adolescents creant un ambient de serenitat, tranquil·litat i diversió. A més d'ajudar-les psicològicament i formant-les perquè tinguin una vida amb total normalitat, oblidant els traumes i problemes que han viscut.

LOTS INVOLUCRATS
Si vostè ha adquirit algun d'aquests lots(veure a baix), ha participat en aquest projecte, així que des de Drap Fruits i sobretot de part de les petites allotjades en ABRIGO NOSSO LAR li donem les gràcies de cor! Lots: 2232FT, 2284FT, 2297FT, 2325FT, 2329FT, 2343FT, 2346FT, 2358FT, 2402FT, 2437FT, 2462FT, 2516FT y 2534FT.

CONEIX EL PROJECTE
ABRIGO NOSSO LAR Adreça: Rodovia Carlos Tonani, km 335Bairro Água Vermelha Sertãozinho. CEP: 14.174-000. http://casaabrigonossolar.com.br

CONTACTE

Telèfon: +34 977 84 61 52
Fax: +34 977 76 05 22

Email: cavalle2@fruits-pano.com

C/ Levante 26-27
Pol. Ind. Roques Roges
E43460 - ALCOVER
DE DILLUNS A DIVENDRES
8h a 18h