Agricultura ecològica

La agricultura ecológica, también denominada biológica u orgánica, es un sistema de producción y elaboración de productos agrarios naturales. El principal objetivo es la obtención de alimentos de máxima calidad.L'agricultura ecològica, també denominada biològica o orgànica, és un sistema de producció i elaboració de productes agraris naturals. El principal objectiu és l'obtenció d'aliments de màxima qualitat.

Les tècniques utilitzades són respectuoses amb el medi ambient i amb les persones pel que restringeixen l'ús de productes químics de síntesis (hormones, herbicides, fertilitzants, plaguicides, etc.).

EL DE
TOTA LA VIDA

L'agricultura ecològica no és una moda ni una modernitat, és el tipus d'agricultura que s'ha realitzat des de fa milers d'anys, fins aproximadament els anys 50-60 de segle passat. És la manera de conrear els aliments que ha acompanyat a la humanitat pràcticament durant tota la seva vida.

EL FONAMENTAL

L'agricultura ecològica es fonamenta en una cosa molt simple, els humans portem en la terra milions d'anys, i durant aquest temps hem estat en contacte, respirant, menjant i bevent una sèrie de productes alimentosos que el nostre organisme assimila sense cap problema i amb tota normalitat.

SENSE QUÍMICS
NI RESIDUS

Per contra, els aliments obtinguts a partir de l'agricultura convencional poden contenir quantitats residuals dels productes químics de síntesis utilitzats durant la seva producció i elaboració. La metabolització d'aquests productes en el nostre cos no sempre és coneguda i planteja dubtes que no han de menysprear-se. L'Agricultura Ecològica és l'única que garanteix productes sans i naturals, lliures de totes aquestes substàncies noves que ens poden produir unes certes malalties i al·lèrgies.


“L'Agricultura Ecològica, és l'única que garanteix productes sans i naturals”


NORMES DE REGULACIÓ

Hi ha una única legislació per a tots els països Europeus, Reglament (CE) número 834/2007 de la Comissió Europea (DOUE 2007.07.28). D'obligat compliment en tots els països. Aquesta normativa garanteix que els productes ecològics han estat elaborats seguint les normes de l'agricultura ecològica, allí descrites i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasament i comercialització.


LOGOTIP I ETIQUETATGE

L'etiquetatge dels productes procedents de l'agricultura orgànica ha d'anar acompanyat necessàriament pel codi dels organismes d'inspecció encarregats d'examinar i certificar als operadors ecològics.

Aquest sistema d'etiquetatge aquesta dissenyat per a proporcionar als consumidors dels Estats membres de la UE confiança sobre la procedència ecològica dels productes que adquireixen. El logotip de la UE s'ha creat per a millorar el coneixement dels productes ecològics entre els consumidors, com passa amb altres logotips nacionals presents en productes que es comercialitzen en el seu propi país.

La regulació sobre la utilització dels logos ecològics està definida en el Reglament (CE) núm. 271/2010 de la Comissió Europea (DOUE 31-03-2010).“El sistema d'etiquetatge proporciona confiança sobre la procedència ecològica dels productes”


ORGANISMES I AUTORITATS DE CONTROL

Quan el logotip ecològic de la UE s'utilitzi en el producte, sempre ha d'anar acompanyat pel nom de codi de l'organisme o autoritat de control al qual estigui subjecte l'agent econòmic que hagi realitzat l'operació de producció o d'elaboració més recent.

El format general del nom de codi és AB-CDE-999, en el qual AB és el codi ISO del país on es realitza el control, CDE és un acabo que estableix un vincle amb la producció ecològica, tal com “bi”, “org” o “eko” i 999 és un número de referència. Els Estats membres atribueixen un número de codi als organismes i autoritats de control ecològic que hagin estat autoritzats a operar en el seu territori. Heu de trobar aquest número de codi en l'etiqueta de qualsevol producte ecològic. El número de codi constitueix la prova que el producte que vostè adquireix ha estat examinat per l'organisme o autoritat de control encarregat de garantir que s'ha fabricat o transformat de conformitat amb el Reglament ecològic.


CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA

Els organismes de control emeten a les empreses, un certificat d'autorització, i de conformitat amb la normativa ecològica. Tots els productes, així com l'etiquetatge d'ell mateix han de ser aprovats per aquesta Autoritat de Control, com podrà comprovar més endavant.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat elaborats seguint les normes de l'agricultura ecològica i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasament i comercialització.“La certificació ecològica garanteix que els productes han estat elaborats i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasament i comercialització.”


IMPORTACIONS

Es manté, el reconeixement bilateral comú de tercers països per part de la Comissió en cooperació amb els Estats membres.

D'aquesta manera, la Comissió, amb el suport dels Estats membres, supervisarà la producció i el control de productes ecològics, els quals han d'estar de conformitat amb els objectius i principis de la legislació ecològica.

Els importadors de productes ecològics de fora de la UE poden aconseguir autorització dels Estats membres per a importar uns certs productes. Per això han de demostrar que els seus productes estan subjectes a requisits similars o equivalents als productes ecològics de la Unió Europea, i que han estat adequadament inspeccionats, per la qual cosa han d'anar acompanyats d'un certificat d'importació.

Les mercaderies importades, són sotmeses als controls, per part de l'administració, i ha d'anar acompanyada de la documentació d'entrada a Europa.


INSPECCIONS

És molt important que tots els agricultors, transformadors i importadors de la cadena de subministrament de productes ecològics siguin inspeccionats, almenys una vegada a l'any, a fi d'assegurar que compleixen amb la normativa vigent.

Aquest procés el supervisa cada Estat membre de la UE, que és responsable que les autoritats competents estableixin un sistema d'inspecció que asseguri l'adhesió en les obligacions que estableix el Reglament sobre producció ecològica. En conseqüència, cada estat membre ha designat un nombre d'autoritats públiques i/o organismes d'inspecció privats autoritzats per a dur a terme les inspeccions.

Tots els organismes o autoritats d'inspecció actuen sota la supervisió o en estreta col·laboració amb les autoritats centrals competents dels estats membres. Per saber si un producte és ecològic, s'ha de sotmetre a una analítica multi residus, (cromatografia líquida i de gasos). La qual determina si el producte està exempt de productes químics de síntesis.

Tota la reglamentació sobre importacions està subjecta a la següent regulació; Importacions-Reglament (CE) núm. 1235/2008 de la Comissió Europea (DOUE 12-12-2008) Certificat d'importació-Reglament (CE) núm. 1788/2001 de la Comissió Europea (DOUE 12-12-2008).


CONTACTE

Telèfon: +34 977 84 61 52
Fax: +34 977 76 05 22

Email: cavalle2@fruits-pano.com

C/ Levante 26-27
Pol. Ind. Roques Roges
E43460 - ALCOVER
DE DILLUNS A DIVENDRES
8h a 18h